ADIENT Lozorno

ADIENT Lozorno

Adient je fabrika za proizvodnju automobilskih sjedišta. Posao u fabrici je manuelnog tipa i odnosi se na montažu i postavljanje kožnih prevslaka na automobilska sjedišta.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Muškarci i žene od 18 do 55 godina.

Uslovi rada

Na početku se rade smjene po 8 časova dok se radnik ne privikne na posao i ne savlada ga u potpunosti. Kasnije, u zavisnosti od potreba fabrike, rade se smjene po 10 ili 12 časova. U zavisnosti od pozicije na kojoj radite, opseg radnih sati u toku mjeseca se kreće između 160 i 200 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 3€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Bonus za specifičnost posla iznosi 80€ i njega isplaćuje fabrika. Uslov za ovaj bonus je da je odrađeno najmanje 20 radnih dana u mjesecu. Bonus agencije FTA iznosi 50€ i uslov za dobijanje ovog bonusa je da nemate nijedan neopravdan izostanak u toku mjeseca. Uslov za dobijanje oba bonusa je da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor prije isteka 90 dana.

Hrana

Adient ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

 

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas