BEKAERT Sladkovičovo

BEKAERT Sladkovičovo

Adient je fabrika za proizvodnju automobilskih sjedišta. Posao u fabrici je manuelnog tipa i odnosi se na montažu i postavljanje kožnih prevslaka na automobilska sjedišta.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Muškarci od 18 do 45 godina.

Uslovi rada

Radi se u smjenama po 8, 10 ili 12 sati. U početku, dok se radnik ne privikne na posao, radi po 8 sati. Kasnije, u zavisnosti od potrebe fabrike, smjene mogu biti po 10 ili 12 sati. Opseg radnih časova na mjesečnom nivou iznosi između 180 i 250 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 2,9€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Prekovremeni i noćni rad rad se dodatno plaćaju, 0,5€ po satu. Takođe, postoji bonus na učinak koji dodjeljuje fabrika. Bonus za redovno prisustvo iznosi 50€ i uslov za dobijanje ovog bonusa je da nemate nijedan neopravdan izostanak u toku mjeseca, da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor prije isteka 90 dana.

Hrana

Bekaert ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

 

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas