FOXCONN (bivši Sony) Nitra

FOXCONN (bivši Sony) Nitra

Foxconn (bivši Sony) je fabrika za proizvodnju i sklapanje dijelova za LCD televizore. Posao u fabrici je manuelnog karaktera.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Muškarci i žene od 18 do 50 godina.

Uslovi rada

Radi se radnim danima i subotom, nedelja je neradna. Smjene su po 8 sati, a u slučaju povećanog obima posla, smjene mogu biti i po 10 ili 12 sati. Broj radnih sati u toku mjeseca zavisi od radne pozicije i obima posla u fabrici a kreće se u opsegu od 180 do 260 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 2,3€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Fabrika daje bonuse u periodima godine kada je povećan obim posla i taj može isnositi do 100€, srazmjerno broju odrađenih dana. Bonus agencije FTA iznosi 50€ i uslov za dobijanje ovog bonusa je da nemate nijedan neopravdan izostanak u toku mjeseca, da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor prije isteka 90 dana.

Hrana

Foxconn ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

 

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas