SHC Šala

SHC Šala

SHC je fabrika za proizvodnju dijelova za LCD televizora. U SHC se proizvodi zadnji, metalni dio televizora. Posao u fabrici je manuelnog karaktera.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Muškarci i žene od 18 do 50 godina.

Uslovi rada

Radi se radnim danima i subotom, nedelja je neradna. Smjene su po 8 sati, a u slučaju povećanog obima posla, smjene mogu biti i po 10 ili 12 sati. Povećan obim posla, uglavnom traje u periodu od oktobra do decembra. Broj radnih sati u toku mjeseca zavisi od radne pozicije i obima posla u fabrici a kreće se u opsegu od 180 do 280 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 2,3€. Ukoliko na kraju mjeseca imate više od 250 odrađenih sati, satnica iznosi 2,4€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Bonus agencije FTA iznosi 30€ i uslov za dobijanje ovog bonusa je da nemate nijedan neopravdan izostanak u toku mjeseca, da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor pijre isteka 90 dana.

Hrana

SHC ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

 

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas