IKEA Malacki

IKEA Malacki

Ikea je fabrika za proizvodnju i sklapanje nameštaja i kućnih elementa. Posao u fabrici je manuelnog karaktera. Takođe, zapošljavaju se i viljuškaristi sa licencom.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Muškarci i žene od 18 do 55 godina.

Uslovi rada

Radi se u smjenama po 8, 10 ili 12 sati. Dužinu smjene određuje poslodavac u skladu sa sopstvenim potrebama. Opseg radnih sati na mjesečnom nivou iznosi između 170 i 250 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 2,5€ za manuelne radnike dok je za viljuškariste 3€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Bonus za redovno prisustvo iznosi 50€ i uslov za dobijanje ovog bonusa je da nemate nijedan neopravdan izostanak u toku mjeseca, da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor prije isteka 90 dana.

Hrana

Ikea ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

 

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas