Kontakt

 

Koji su uslovi konkursa za rad u Slovačkoj?

Uslovi za odlazak na rad u Slovačku su: da je kandidat radno sposoban, da ima pasoš, da je voljan da ispoštuje disciplinu na radnom mjestu i da odgovorno obavlja svoje radne zadatke.

Koje vrste posla radnici mogu da očekuju?

Poslove manuelnog karaktera, radi se o serijskoj proizvodnji, o ručnim operacijama u fabrikama koje se bave proizvodnjom LCD televizora, namještaja, klima uređaja i slično.

Koja dokumentacija je potrebna?

Popunjen upitnik u našoj agenciji, fotokopija pasoša i lične karte, uvjerenje o nekažnjavanju samo za muškarce i ne starije od 6 mjeseci, laboratorijski nalaz krvi na hepatitis C i B, otvoren devizni račun.

Kolika je mjesečna zarada?

Mjesečna zarada od 520 eura.

Da li je radnicima obezbijeđen smještaj i prevoz?

Radnicima je obezbijeđen smjestaj, put do Slovačke i povratak kući, plaćen je i prevoz od smještaja do radnog mjesta.

Koja je starosna granica za konkurisanje za rad u Slovačkoj?

Starosna granica za konkurisanje za rad u Slovačku je od 18 do 55 godina.