MAHLE Senica

MAHLE Senica

Mahle je fabrika za proizvodnju automobilskih klima uređaja. Poslovi su manuelnog karaktera.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Muškarci od 18 do 50 godina.

Uslovi rada

Radi se radnim danima i subotom. Postoje dva pogona, u jednom su smjene 8 sati u drugom su 12 sati. Raspored po pogonima vrši poslodavac, ne agencija.

U zavisnosti od pozicije na kojoj radite, opseg radnih sati u toku mjeseca se kreće između 160 i 250 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 2,3€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Bonus agencije FTA iznosi 30€ za odrađenih 160 radnih sati ili 50€ za odrađenih 200 radnih sati. Uslov za dobijanje bonusa je da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor prije isteka 90 dana.

Hrana

Mahle ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

 

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas