MEDICAL GLASS Bratislava

MEDICAL GLASS Bratislava

Medical glass je firma koja se bavi pakovanjem i kontrolom proizvoda u farmaceutskoj industriji. Potrebno znanje ili bar razumevanje slovačkog jezika. Neophodan dobar vid.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Žene od 18 do 55 godina.

Uslovi rada

Radi se u smjenama po 8 sati, svaki dan u nedelji. Dužinu smjene određuje poslodavac u skladu sa sopstvenim potrebama. Opseg radnih na mjesečnom nivou iznosi između 160 i 240 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 2,5€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Bonus za redovno prisustvo iznosi 50€ i uslov za dobijanje ovog bonusa je da nemate nijedan neopravdan izostanak u toku mjeseca, da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor pre isteka 90 dana.

Hrana

Medical glass ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

 

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas