Prava, obaveze i odgovornosti

PRAVA I OBAVEZE FIRST TRADING AGENCY


Da obezbjedi prevoz iz Bosne i Hercegovine do mjesta boravišta


Da obezbjedi povratak u Bosnu i Hercegovinu osim ako kandidat nije odustao, dobio otkaz i u drugim slučajevima navedenim u informatoru


Da obezbjedi smještaj o svom trošku u saradnji sa poslodavcem u Slovačkoj


Da obezbjedi prevoz od smještaja do poslodavca i povratak


Da obezjbedi sve potrebne informacije kandidatu prije upućivanja u Slovačku


Da bude na raspolaganju kandidatu za sve primjedbe i pokuša da otkloni iste


Da kandidatu po povratku u Bosnu i Hercegovinu uplati preostalu zaradu po nalogu poslodavca

FIRST TRADING AGENCY NE ODGOVARA NITI SNOSI TROŠKOVE


Ako kandidat svojom krivicom dobije otkaz


Ako kandidat raskine ugovor prije isteka i za to dobije penale od poslodavca


Za individualne troškove kandidata


Zbog nedoličnog ponašanja i obaveze napuštanja smještaja i posla


Za raspoređivanje kandidata u smještaju (o tom pitanju se dogovarate sa koordinatorom)


Za bonuse koje poslodavac dodjeljuje


Za pauze u toku radnog vremena (o ovom pitanju odlučuje poslodavac), pauza iznosi 30 minuta


Za ishranu kandidata ako ista nije obezbjeđena kod poslodavca


Za nestanak, krađu i oštećenje stvari


Za postojanje eventualnih tehničkih problema u smještaju (obratiti se obavezno koordinatoru)


U slučaju prenosa zabranjenih stvari preko granice, a u vezi sa kaznom kada učinilac nije poznat, odnosno ne prijavi se, novčanu sankciju snose svi putnici autobusa u jednakim dijelovima

UPOZORAVAMO RADNIKE DA PŠTUJU SLJEDEĆA PRAVILA


Zabranjeno je iznošenje uređaja iz kuhinje u druge prostorije ili sobe! Kazna za kršenje pravila je 20 evra.


Za sjedenje u kuhinji koristiti stolice, ne kuhinjske elemente! Kazna je 30 evra.


Nakon upotrebe kuhinje svako ima obavezu iza sebe da pospremi i da kuhinju vrati u prvobitno stanje. Za kršenje ovog pravila kazna je 20 evra.


U slučaju oštećenja ili otuđenja (krađe) uređaja ili drugih dijelova opreme u kuhinji ili u cijelom prostoru smještajnog objekta korisnici smještajnog objekta su u obavezi da nadoknade sve troškove vezane za kupovinu ili popravku u punom iznosu. Ako se ne pronađe konkretan krivac, za stanje su odgovorni svi smješteni u smještajnom objektu i troškovi ponovnog opremanja/popravke biće podjeljeni na sve smještene.


Pušenje u prostorima smještajnog objekta je strogo zabranjeno. Za prvo kršenje ovog pravila smještenom se odbija 50 evra od plate, poslije druge opomene zaposleni će biti otpušten sa posla i udaljen iz smještajnog objekta. Troškove prevoza kući bivši zaposleni snosi sam.


Važi obaveza održavanja opštih higijenskih navika i reda u celom smještajnom objektu!


Smješteni imaju obavezu da poštuju noćno mirovanje od 22:00-07:00h i da ne ometaju ostale smještene. U slučaju nepoštovanja noćnog mirovanja u slučaju prve opomene odbija se od plate 30 evra, poslije druge opomene raskida se radni odnos i takav zaposleni se udaljava iz smještaja.


Zabranjeno je primanje posjeta u smještajnom objektu.


Strogo je zabranjeno konzumiranje alkoholnih pića i psihotropnih supstanci u prostorima smještajnog objekta. Za kršenje pravila i nedolično ponašanje kazna je momentalno iseljenje iz smještajnog objekta i raskid (prestanak) radnog odnosa.


Za održavanje reda u svojim sobama i kuhinji odgovorni su smješteni. U svojim sobama imaju obavezu da održavaju red, redovno da ih provjetravaju i da održavaju higijenu (redovno spremanje). Za ostavljanje nereda u sobi kazna je 20 eura.


U slučaju uništavanja prevoznih sredstava dobijaju se kazne od 20 do 40 eura uz plaćanje pričinjene štete.


U slučaju da kandidat pređe u drugu agenciju, plaća kaznu od 100 eura.


U slučaju da kandidat ranije ode kući i prekine ugovor sankcioniše se umanjenjem isplate. Svaka fabrika ima različite penale (od 10% do 30%) i te penale snosi radnik.


Kandidat je u obavezi da nakon odrađenog ugovora vrati ključeve i kartice koje zadužuje prilikom dolaska u Slovačku. U slučaju da se ne vrati kazna je 20 evra.

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas