Prijava za rad u Slovačkoj

Prijava za rad u Slovačkoj

Poštovani, kako bi ste nam pomogli da što bolje organizujemo Vaš odlazak na rad u Slovačku molimo Vas popunite sva polja u okviru ovog upitnika. Na taj način ćemo najbolje odrediti starosnu grupu u koju ćemo vas svrstati, tip smještaja koji odgovara Vašim navikama kao i adekvatan posao prilagođen Vašim radnim i stručnim sposobnostima. Vaš First Trading Agency. Po popunjavanju ovog upitnika potrebno je da nam pošaljete poštom fotokopije pasoša, lične karte, uvjerenje o nekažnavanju, test na Hepatitis B i C.

Kao alternativa za test na Hepatitis B i C dobrovoljni davaoci krvi mogu da pošalju fotokopiju svoje knjižice na kojoj se vidi da su u poslednjih 6 mjeseci dali krv. Za osobe koje se ne snalaze sa upitnikom i modernim tehnologijama preporučujemo da skinu upitnik sa linka ispod i popunjenog pošalju sa svom dokumentacijom putem pošte na adresu naše kancelarije: First Trading Agency Prote Nikole Kostića 1A 78 000 Banja Luka