SELESIANER MIETTEX (Vešeraj) Bratislava

SELESIANER MIETTEX (Vešeraj) Bratislava

Selesianer Miettex je perionica veša koja se nalazi u Bratislavi.

Pre podnošenja prijave i konkurisanja za ovu fabriku, pročitajte:


OPŠTE USLOVE
USLOVE KONKURISANJA
PRAVA I OBAVEZE

Uslovi konkursa

Muškarci i žene od 35 do 55 godina.

Uslovi rada

Radi se u smjenama po 8 sati, svaki radni dan i subotom. Nedeljom se radi po potrebi. Žene uglavnom peglaju i slažu veš dok muškarci pomažu oko prenošenja. Opseg radnih sati na mjesečnom nivou iznosi između 160 do 240 časova.

Plata i bonusi

Satnica u ovoj fabrici je 2,3€. Ukupna zarada na kraju mjeseca zavisi od broja odrađenih sati. Bonus na specifičnost posla iznosi 30€. Bonus agencije FTA za redovno prisustvo iznosi 50€ i uslov za dobijanje ovog bonusa je da nemate nijedan neopravdan izostanak u toku mjeseca, da nemate kazne i da niste prekinuli ugovor pre isteka 90 dana.

Hrana

Selesianer Miettex ne obezbjeđuje hranu u fabrici ali dobijate 1,75€ za svaki odrađen dan i ta naknada za hranu se isplaćuje zajedno sa platom.

ŽELITE DA ZNATE VIŠE O NAMA?


Kontaktirajte nas